Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Rok 2022 - rokiem Łukasiewicza

Rok 2022 - rokiem Łukasiewicza

Treść

Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w MZS nr 1 organizuje międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „ Po prostu, być jak Ignacy” 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Miejskich Przedszkoli w Gorlicach wraz z rodzicami i rodzeństwem do wykonania pracy plastycznej inspirowanej sylwetką i działalnością wielkiego odkrywcy, naukowca, społecznika i patrioty, naszego patrona - Ignacego Łukasiewicza.

Motto z koncepcji przedszkola:

„ Bądź szczęśliwy i do szczęścia prowadź innych” 
(I. Łukasiewicz)

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu o nazwie „ Po prostu, być jak Ignacy” jest Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w MZS nr 1 w Gorlicach.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci (4-6 letnich) z Miejskich Przedszkoli w Gorlicach wraz z rodzicami i rodzeństwem.

3. Należy przygotować minimum 4 prace z danej placówki.

4. Format  i technika pracy dowolna ( rysunkowo – graficzna, malarska, przestrzenna, itp.) 

5. Konkurs trwa do 13.04.2022 r.

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, adres przedszkola, wiek autora, oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 2)

7. Prace przechodzą na własność organizatora.

8. Oceny i wyboru najciekawszych prac dokona niezależne jury. 

9. Kryteria oceny pracy:

stopień trudności;

zaangażowanie autora, autorów;

oryginalność, pomysłowość;

 10. Przewidziane są nagrody rzeczowe za miejsca I, II, III miejsce . 
Autorzy wszystkich prac oraz przedszkola biorące udział udział w konkursie otrzymają dyplomy.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2022 r.

12. Wyniki zostaną zamieszczone w mediach, na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I.Łukasiewicza w MZS nr 1 w Gorlicach. W miarę możliwości epidemicznych odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w dniu patrona naszego przedszkola tj. 16 maja 2022 r. 

Do pobrania:

Załącznik nr 2 - oświadczenie

 

 

70321