Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Dokumenty do pobrania

Treść

Oświadczenia-załączniki 2023 (rekrutacja 2023/2024)   

Wniosek o przyjęcię dziecka do przedszkola-2023/2024 
 
Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego 2023/2024


Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 im. I. Łukasiewicza w MZS nr 1 w Gorlicach na rok szkolny 2022/2023

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 W MZS NR 1 w Gorlicach

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w stanie zagrożenia epidemicznego z Miejskiego Przedszkola nr 4 w MZS NR 1 w Gorlicach

Procedury kontaktów z rodzicami w stanie zagrożenia epidemicznego w Miejskim Przedszkolu nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach - cz. II

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców 
 
Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

 

43484