Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola – to na pierwszym etapie wypełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami (oświadczeniami) w przedszkolu.

37246