Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu (szczegóły w Uchwale RM, która jest do pobrania w załączniku).

Do pobrania: 

Wersja PDF.

Uchwała Rady Miasta
 
Opłaty te płatne są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność jest regulowana  na rachunek bankowy przedszkola:

BGŻ BNP PARIBAS 37 2030 0045 1110 0000 0160 7020.

Opłata ta ma charakter opłaty publicznoprawnej od której należą się odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany umowy.

Rodzic otrzymuje naliczoną przez intendentkę wysokość opłat.

Uwaga!

Informujemy, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora MZS nr 1 nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku, podniesiona została stawka żywieniowa –   
z 8,50 zł za dzienne wyżywienie do 9,00 zł dziennie.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat za przedszkole – proszę nie zaokrąglać, ani nie pomijać groszy, tylko wpłacać dokładnie taką kwotę jaka jest podana do zapłaty.                                         

Dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności!

70321