Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Ramowy rozkład dnia

Treść

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 IM. I. ŁUKASIEWICZA W MZS NR 1 


7:00 – 8:30
- Schodzenie się dzieci,
- zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
- praca indywidualna lub w małych zespołach,
- zabawy integracyjne, dydaktyczne, tematyczne ,
- ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 11:30
- Zajęcia wychowawczo – edukacyjne zorganizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci,
- spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
- zajęcia indywidualne lub w małych grupach,
- teatrzyki, występy, koncerty.

11:30 - 12:00 Obiad .

12:00 – 13:45
- Grupa młodsza – odpoczynek,
- zajęcia o charakterze relaksacyjnym,
- grupa starsza – zajęcia indywidualne lub w grupach
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13:45 - 14:00 Podwieczorek.

14:00 - 16:00
- Wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp.
- praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach,
- swobodna działalność dzieci,
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
- rozchodzenie się dzieci.

67343