Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna

Treść

Oferta edukacyjna

1. Najważniejsze założenia koncepcji naszego przedszkola.

 • Działalność przedszkola opiera się na postaci i dokonaniach patrona – Ignacego Łukasiewicza z podkreśleniem takich cech jego charakteru jak: odkrywca, dobry kolega, prawdziwy przyjaciel, patriota, wspaniały Polak, wzór pracowitości. Promowanie tych mniej znanych cech, tego mądrego i dobrego człowieka wśród dzieci i ich rodziców.
 • Troska o zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem kompetentnych, doświadczonych, życzliwych i odpowiedzialnych nauczycieli.
 • Dyskretne wspieranie, mobilizowanie i zachęcanie dzieci do działania przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, ale bez nadmiernej ochrony.
 • Promowanie zdrowego stylu życia w śród dzieci i ich rodziców- współdziałanie w tym zakresie z rodzicami.
 • Diagnozowanie potrzeb, podejmowanie konkretnych działań dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci. Tworzenie własnych programów, szukanie nowych ścieżek edukacyjnych. Stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego, twórczego działania pod czujnym okiem uważnego i cierpliwego nauczyciela.
 • Wspieranie, pedagogizacja rodziców, otwartość na informację zwrotną- rodzic partnerem przedszkola.
 • Troska o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.
 •  Ciągła troska o atrakcyjną, bezpieczną bazę lokalowa i wyposażenie przedszkola.

2. Przykłady działań realizujących koncepcję :

 • Ciekawe zajęcia dodatkowe oparte na autorskich programach nauczycielek: ,,Muzykanci”, ,,Tańczące przedszkole”, ,,Mali artyści to my”, ,,Zabawy słowem”, "Przyroda moim przyjacielem”
 • Diagnozowanie potrzeb i możliwości – badania przesiewowe, terapia logopedyczna, integracja sensoryczna.
 • Twórcze działanie w kącikach zainteresowań.
 •  Stosowanie aktywizujących metod i form pracy: np. Metoda Dobrego Startu, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, metoda W. Sherborne, symultaniczno – sekwencyjna  metoda J. Cieszyńskiej, zabawy rytmiczne metodą Batii Straus, metoda Prof.. Gruszczyk – Kolczyńskiej, prof. M. Bogdanowicz zabawy fundamentalne,  zajęcia praktyczne, plenerowe, warsztaty np. fotograficzne, taneczne i  inne.
 • Wycieczki, spacery, konkursy.
 • Zdrowe odżywianie i promowanie zdrowego stylu życia.
 • Troska o bezpieczeństwo dzieci –  uzyskanie certyfikatu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole .
 • Udział w szeregu dodatkowych, ogólnopolskich programach i akcjach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym, kulturalnym, charytatywnym, społecznym.
 • Kameralna atmosfera małego przedszkola jest atutem, który pozwala stworzyć przyjazne warunki doskonale wpływające na rozwój małego dziecka. Serdeczne relacje nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi mają wpływ na radosny i beztroski pobyt dziecka  w przedszkolu, upływający w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Promowanie postaci patrona.
 • Udział w konkursach, przeglądach, akcjach np. Jestem Eko – zbieranie zakrętek – pobicie rekordu, informacja w lokalnej prasie; PZU –trasy zdrowia przy ogromnym zaangażowaniu rodziców i pracowników UM nagranie spotu, który miał wpływ na zwycięstwo Gorlic w tej akcji; Marsz dla  Życia i Rodziny – I miejsce za oryginalny transparent; Wielki mecz na sztucznej murawie OSiRu zorganizowany przez nasze przedszkole między MZS nr1 i MP 3; Tańczące przedszkolaki – udział w przeglądzie w MZS nr 6 i inne.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnik, strażak, policjant, ratownik medyczny , informatyk.
 • Cykliczne spotkania w bibliotece.
 • Współpraca ze szkołami np. MZS nr1, MZS nr 6, ZS nr 1 ,,Górka”, MP nr 3, Zarządem Osiedla, TPD, Caritas zarządcą budynku w którym mieści się przedszkole i innymi instytucjami.

Jak nauczyciele angażują dzieci do podejmowania różnorodnej działalności ?

 • Zachęcanie do samodzielnego wykonywania codziennych czynności i obowiązków, pełnienia dyżurów.
 •  Zachęcanie do aktywności w ciekawie zaaranżowanych kącikach tematycznych (w dom ,sklep, teatr, w kąciku plastycznym, przyrody, konstrukcyjnym, szkolnym)
 • Dobry przykład, nagradzanie, motywowanie, chwalenie, podsuwanie satysfakcjonujących rozwiązań, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz”.
 •  Aprobatę pożądanych zachowań indywidualnie i na tle grupy. Wykorzystanie elementów pedagogiki M. Monterssori,, POMÓŻ MI, ZROBIĆ TO SAMEMU”
 • Proponowanie różnorodnych zabaw: twórcze, badawcze, tradycyjne, ze śpiewem, ruchowe, incytacyjno- inhibicyjne, fundamentalne, zabawy słowem itp.
 • Stosowanie urozmaiconych metod i form pracy z podkreśleniem pracy indywidualnej i w małych zespołach.
 • Organizowanie zajęć praktycznych: warsztatowe, plenerowe, muzealne.
 • Wykorzystywanie różnorodnego bogatego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne, kreatywne zabawki i materiały.

Jaką działalność najczęściej dzieci podejmują z własnej inicjatywy?

Najbardziej naturalną i korzystną działalność jaką jest zabawa. Dzieci tworzą, budują, rysują, lepią, malują, naśladują, bawią się ,,na niby” biegają, skaczą, tańczą, śpiewają, grają, sprawdzają, próbują itp. Po zabawie chętnie sprzątają, segregują zabawki. Wiedzą gdzie wyrzucić papier, odłożyć kredki, jak nosić nożyczki. Mogą rozwijać swoje talenty podczas wybranych zajęciach dodatkowych, uczestniczyć w konkursach, przeglądach.

W czasie  śniadania mają możliwość komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki”, w dowolnym momencie dnia  mogą pić wodę. Po posiłku, z własnej inicjatywy myją zęby. Często  mają możliwość wyboru aktywności, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecydują o menu czy przebiegu różnych imprez.

W wyznaczonym dniu tygodnia mogą przynosić swoje zabawki i dzielić się nimi z kolegami.

Samodzielnie wypożyczają książki w ,,Przedszkolnym kąciku wymiany książek”

Przynoszą do przedszkola różne skarby i okazy. Wzbogacają kącik przyrody- wykonują ludziki, stworki z przyniesionych materiałów- kasztany, żołędzie, warzywa i owoce. Hodują roślinki – rzeżuchę, fasolę i inne przyniesione z domu.

Wybierają rodzaj aktywności w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem umów, dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa. (obecnie zasad reżimu sanitarnego)

61495