Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna

Treść

Oferta edukacyjna

1. Najważniejsze założenia koncepcji naszego przedszkola.

 • Działalność  przedszkola opiera się na postaci  i dokonaniach patrona – Ignacego Łukasiewicza z podkreśleniem takich cech jego charakteru jak : odkrywca, dobry kolega, prawdziwy przyjaciel, patriota, wspaniały  Polak, wzór pracowitości.  Promowanie tych mniej znanych cech,  tego mądrego i dobrego człowieka wśród dzieci i ich rodziców.
 • Troska o zdrowie, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci pod okiem kompetentnych, doświadczonych, życzliwych i odpowiedzialnych nauczycieli.
 • Dyskretne wspieranie ,mobilizowanie i zachęcanie dzieci do działania przy jednoczesnym okazywaniu szacunku i troski, ale bez nadmiernej ochrony.
 • Promowanie zdrowego stylu życia w śród dzieci i ich rodziców- współdziałanie w tym zakresie z rodzicami.
 • Diagnozowanie potrzeb, podejmowanie konkretnych działań dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci .Tworzenie własnych programów, szukanie nowych ścieżek edukacyjnych. Stwarzanie dzieciom możliwości samodzielnego , twórczego działania pod czujnym okiem uważnego i cierpliwego nauczyciela.
 • Wspieranie, pedagogizacja rodziców, otwartość na informację zwrotną- rodzic partnerem przedszkola.
 • Troska o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.
 •  Ciągła troska o atrakcyjną, bezpieczną bazę lokalowa i wyposażenie przedszkola.

2. Przykłady działań realizujących koncepcję :

 • Ciekawe zajęcia dodatkowe oparte na autorskich programach nauczycielek: ,,Muzykanci”, ,,Tańczące przedszkole”, ,,Mali artyści to my”, ,,Zabawy słowem”, <<Przyroda moim przyjacielem”
 • Diagnozowanie potrzeb i możliwości – badania przesiewowe, terapia logopedyczna, integracja sensoryczna.
 • Twórcze działanie w kącikach zainteresowań.
 •  Stosowanie aktywizujących metod i form pracy: np. Metoda Dobrego Startu, kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, metoda W. Sherborne, symultaniczno – sekwencyjna  metoda J. Cieszyńskiej, zabawy rytmiczne metodą Batii Straus, metoda Prof.. Gruszczyk – Kolczyńskiej, prof. M. Bogdanowicz zabawy fundamentalne,  zajęcia praktyczne, plenerowe, warsztaty np. fotograficzne, taneczne i  inne.
 • Wycieczki, spacery, konkursy.
 • Zdrowe odżywianie i promowanie zdrowego stylu życia.
 • Troska o bezpieczeństwo dzieci –  uzyskanie certyfikatu Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole .
 • Udział w szeregu dodatkowych, ogólnopolskich programach i akcjach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym, kulturalnym, charytatywnym, społecznym.
 • Kameralna atmosfera małego przedszkola jest atutem, który pozwala stworzyć przyjazne warunki doskonale wpływające na rozwój małego dziecka. Serdeczne relacje nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi mają wpływ na radosny i beztroski pobyt dziecka  w przedszkolu, upływający w atmosferze wzajemnego zaufania.
 • Promowanie postaci patrona.
 • Udział w konkursach, przeglądach, akcjach np. Jestem Eko – zbieranie zakrętek – pobicie rekordu, informacja w lokalnej prasie; PZU –trasy zdrowia przy ogromnym zaangażowaniu rodziców i pracowników UM nagranie spotu, który miał wpływ na zwycięstwo Gorlic w tej akcji; Marsz dla  Życia i Rodziny – I miejsce za oryginalny transparent; Wielki mecz na sztucznej murawie OSiRu zorganizowany przez nasze przedszkole między MZS nr1 i MP 3; Tańczące przedszkolaki – udział w przeglądzie w MZS nr 6 i inne.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnik, strażak, policjant, ratownik medyczny , informatyk.
 • Cykliczne spotkania w bibliotece.
 • Współpraca ze szkołami np. MZS nr1; MZS nr 6; ZS nr 1 ,,Górka”, MP nr 3  ,zarządem osiedla, TPD, Caritas zarządcą budynku w którym mieści się przedszkole i innymi instytucjami.

Jak nauczyciele angażują dzieci do podejmowania różnorodnej działalności ?

 • Zachęcanie do samodzielnego wykonywania codziennych czynności      i obowiązków, pełnienia dyżurów.
 •  Zachęcanie do aktywności  w ciekawie zaaranżowanych kącikach  tematycznych (w  dom ,sklep, teatr, w  kąciku plastycznym, przyrody, konstrukcyjnym, szkolnym)
 • Dobry przykład, nagradzanie, motywowanie ,chwalenie, podsuwanie satysfakcjonujących rozwiązań, mobilizowanie ,,spróbuj jeszcze raz”.
 •  Aprobatę pożądanych zachowań indywidualnie i na tle grupy. Wykorzystanie elementów pedagogiki  M. Monterssori,, POMÓŻ MI, ZROBIĆ TO SAMEMU”
 • Proponowanie  różnorodnych zabaw: twórcze, badawcze, tradycyjne, ze śpiewem, ruchowe, incytacyjno- inhibicyjne, fundamentalne, zabawy słowem itp.
 • Stosowanie urozmaiconych metod i form pracy z podkreśleniem pracy indywidualnej i w małych zespołach.
 • Organizowanie zajęć praktycznych: warsztatowe, plenerowe, muzealne.
 • Wykorzystywanie różnorodnego bogatego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne, kreatywne zabawki i materiały.

Jaką działalność najczęściej dzieci podejmują z własnej inicjatywy?

 Najbardziej naturalną i korzystną działalność jaką jest zabawa. Dzieci tworzą, budują, rysują , lepią, malują, naśladują, bawią się ,,na niby” biegają , skaczą , tańczą, śpiewają , grają, sprawdzają, próbują itp. Po zabawie chętnie sprzątają, segregują zabawki. Wiedzą gdzie wyrzucić papier, odłożyć kredki, jak nosić nożyczki. Mogą rozwijać swoje talenty podczas wybranych zajęciach dodatkowych, uczestniczyć w konkursach, przeglądach.

W czasie  śniadania mają możliwość komponowania własnych kanapek ,,stolik szwedzki”, w dowolnym momencie dnia  mogą pić wodę. Po posiłku, z własnej inicjatywy myją zęby. Często  mają możliwość wyboru aktywności, materiału plastycznego, uczestników i miejsca zabawy. Współdecydują o menu czy przebiegu różnych imprez.

W wyznaczonym dniu tygodnia mogą przynosić swoje zabawki i dzielić się nimi  z kolegami.

Samodzielnie wypożyczają książki w ,,Przedszkolnym kąciku wymiany książek”

Przynoszą do przedszkola różne skarby i okazy. Wzbogacają kącik przyrody- wykonują ludziki, stworki z przyniesionych materiałów- kasztany, żołędzie, warzywa    i owoce. Hodują roślinki – rzeżuchę, fasolę i inne przyniesione z domu.

Wybierają rodzaj aktywności w ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem umów, dotyczących zachowania  zasad bezpieczeństwa.( obecnie zasad reżimu sanitarnego)

21780