Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Programy

Treść

ZESTAW PROGRAMÓW

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU 
W  MIEJSKM PRZEDSZKOLU NR 4 Im. I. Łukasiewicza W MZS nr 1 W GORLICACH 
W ROKU SZKOLNYM  2022/2023. 
 

Na podstawie artykułu 22 a ust.7 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.1943 ze zm.

1. Program Wychowania Przedszkolnego  - W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo, wydawnictwo MAC
ISBN978-83-8108-742-1, 

2. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu – E. Skiba ,A. Wieczorek
DKOS-5002-32/3

3. Program nauczania religii w przedszkolu  -  AZ–0– 03/2 zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do użytku w przedszkolu.

67343