Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Treść

 

Przedszkole

Adres

telefon

termin dyżuru

Miejskie Przedszkole Nr 1

ul. Jagiełły 9

18 353 65 23

1-31 lipiec

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. Wyszyńskiego 16

18 353 84 91

1-31 sierpień

Miejskie Przedszkole Nr 3

ul. Potockiego 7

18 353 75 23

1-31 lipiec

Miejskie Przedszkole Nr 4

ul. Broniewskiego 11

18 352 61 13

1-31 sierpień

Miejskie Przedszkole Nr 5

ul. Krakowska 11

18 352 56 15

1-31 sierpień

Miejskie Przedszkole Nr 8

ul. Hallera 17

18 353 76 04

1-31 lipiec

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.

Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do miejskich przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest:

  • „Deklaracja” - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu w macierzystym przedszkolu ;
  • "Karta zgłoszenia  dziecka do przedszkola  na dyżur  wakacyjny" - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż macierzyste.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie  do 15 czerwca 2022 r.

Dokumenty dot. zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach  oraz ich stronach internetowych.

Załączniki: 

1. Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu macierzystym.

2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

49184