Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

"Szkolny Kongres Naftowy. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach" - podsumowanie

Treść

Został on zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w dniach 
2-4 czerwca 2022 roku. Nawiązywał on do tego, który odbył się we Lwowie w 1877 r. Jego celem było upamiętnienie Ignacego Łukasiewicza i jego zasług dla Gorlic w różnych dziedzinach życia. W ciągu trzech dni zaplanowano różnorodne wydarzenia na które zaproszeni zostali przedstawiciele szkół imieniem Łukasiewicza z całej Polski w tym nasze przedszkole:, m.in. konkurs plastyczny ,,Śladami Łukasiewicza” w którym przedszkolaki brały udział, premierę gry komputerowej "Miasto światła", opracowanej  i wdrożonej przez uczniów szkoły, prezentację multimedianą „Czym zająłby się Ignacy Łukasiewicz gdyby żył dzisiaj” . 

W piątek 3 czerwca o godzinie 9.00 w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się Sesja Główna "Szkolnego Kongresu Naftowego. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach" w której nasze przedszkolaki wzięły udział . Na scenie zaprezentowały fragment spektaklu ,,Światło” przygotowanego przez Panią Ewę Przybyłowicz 
i Panią Teresę Tomasik . Dzieci odśpiewały także hymn przedszkola. Następnie Pani Katarzyna Liana z Muzeum PTTK przybliżyła zgromadzonym wpływ odkryć Łukasiewicza na Galicję, a Pan Damian Gębarowski  z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił wpływ odkryć i wynalazków Ignacego Łukasiewicza na współczesny świat. W sobotę odbyło się symboliczne zapalenie lampy naftowej i złożenie kwiatów przed pomnikiem Ignacego Łukasiewicza na Zawodziu oraz marsz dla Łukasiewicza na gorlicki rynek. Wzięły w nim udział chętne dzieci z rodzicami i nauczycielkami z naszego przedszkola.

Był to dla nas bardzo pouczający i owocny czas. Na długom zostanie z nami główne przesłanie kongresu , aby naśladować Ignacego Łukasiewicza w Jego wynalazkach, byciu otwartym na nowe, pomaganiu innym, w pomysłowości, pracowitości i wytrwałości w działaniu.Jesteśmy zaszczyceni, że jako jedyne przedszkole w Polsce możemy brać udział w organizowanych cyklicznie sesjach szkół 
im. I. Łukasiewicza. To dla nas wielkie wyróżnienie.

 

 

49191