Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Zmiana opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola

Zmiana opłaty za korzystanie dziecka z przedszkola

Treść

Informujemy, że uległa zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. 

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

UCHWAŁA NR 774/LX/2023 RADY MIASTA GORLICE  z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu (szczegóły w Uchwale RM, która jest do pobrania w załączniku).

Do pobrania: 

Wersja PDF.

Uchwała Rady Miasta

70321